Tack

Foto: Christine Olsson/TT

Jag har tagit beslutet att avsluta min simkarriär, ett beslut som vuxit fram med tiden och som innefattar blandade känslor. När jag säger att det är med blandade känslor, så känns det såklart svårt att lämna något som under så lång tid tagit en stor plats i livet. Samtidigt är det med känslor av glädje och evig tacksamhet som jag kan lägga simkarriären bakom mig och njuta av att idrotten har format mig till den personen jag är idag.

Under min karriär har jag uppfyllt drömmar jag haft sedan barnsben och känslan av att stå högst upp på en prispall är obeskrivlig. Men för mig är det inte själva medaljerna eller rekorden som gläder mest, det är själva resan.

När jag som 10-åring började simma i min hemstad Hedemora, började en fantastisk resa som gett mig minnen för livet. Under dessa två decennier har jag mött många underbara människor som på olika vis varit en del av min karriär och som hjälpt mig att utvecklas både som idrottare och som person. Träningskompisar, tränare, ledare, klubbar, stödpersoner, samarbetspartners, konkurrenter, fans och supporters: TACK för att ni har stöttat mig i både med och motgång och gjort att alla träningstimmar och uppoffringar känts självklara. Tack för att ni varit en del av min resa!

Något som inte går att beskriva med ord är stödet jag fått från min familj, mina vänner och framförallt från mina föräldrar. TACK för att ni gjort resan möjlig och jag är så glad att ni finns kvar med samma stöd nu när nästa kapitel börjar!

Var sak har sin tid och det är dags för mig att lämna över till nästa generation i bassängen samtidigt som jag tar mig an nya utmaningar. Jag hoppas att jag kan fortsätta att inspirera andra till att följa deras drömmar, för vad som helst kan hända så länge man utgår från att alltid göra sitt bästa!

Åter igen, stort tack! <3

_______

I have come to the decision to finish my swimming career. A decision that has grown over time and it brings a mix of emotions. It is very difficult to leave behind something that has been a huge part of my life for so long. At the same time, it’s a choice that I feel satisfied making and I am very grateful to leave my swimming career behind me, knowing that swimming has formed me to the person that I am today.

As I reflect on my 20-year long swimming career that started in a small country town, I feel privileged to have been able to achieve dreams that I had since I was a kid. To stand atop the medal dais is a feeling that I cannot even begin to describe. Yet for me it is not the medals themselves or the records that I broke that make me the most proud. It is the entire journey in itself.

This journey would never have been possible without all the wonderful people that I’ve met along the way. Training partners, coaches, clubs, support staff, sponsors, competitors, fans and supporters: THANK YOU for supporting me in both good times and in hard times and for making all the hours and energy I put into this sport worthwhile. Thank you for being part of my journey!

To my family, friends and most of all my parents: THANK YOU for making all of this possible. I am so grateful that you will continue to be there as my strongest supporters now that the next chapter begins.

Every journey has its time and it is time for me to leave it to the next generation of swimmers in the pool as I embrace new and exciting pathways.

Once again, thank you! <3