Info

Det har kommit ett PROGRAMBLAD, där finns lite information om vilka vi är i EM truppen och vad var och en ska simma.