Välkommen

Hej hopp! Från och med nu är det den här adressen som gäller. Kommer alltså att blogga här på hemsidan.

Så bara att lägga den nya adressen på minnet: jenniejohansson.se